NOVINKY

VŠECHNY NOVINKY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL A JEJICH TŘÍD

Pro zobrazení novinek, aktualit a reportů konkrétní třídy zvolte třídu ze seznamu

úterý, 14 září 2021 12:27 | MOTÝLCI

Hurá...začínáme!

Je po prázdninách a z nás jsou MOTÝLCI :-D

pátek, 10 září 2021 05:53 | SOVIČKY

První dny u Soviček

Naše třída plná skvělých dětí do nového školního roku 21/22 letí. Dětem i vám milí rodiče přejeme rok plný radosti a hezkých zážitků i prožitků. Paní učitelky Lenka a Míla :)

Nově od 23. srpna 2021 MŠ neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, a které se vrátily ze země s VYSOKÝM rizikem nákazy.

Do 22. srpna platilo pouze pro děti, které se vrátily ze země s velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy.

JAKÁ BY MĚLA BÝT PRAXE:

Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.

MŠ (či obdobná instituce) neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

  • vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR,
  • extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR.
středa, 18 srpen 2021 20:26 | NOVINKY

Nový školní rok 2021/2022

Doporučení ministerstva zdravotnictví účinné od  31. 8. 2021

  • do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby
  • je omezen pohyb cizích osob v prostorách školy
  • jsou omezeny akce pro děti (divadla, besedy,….)
  • je omezen pohyb rodičů v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou
  • je dodržována zvýšená hygiena

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

Děti v MŠ se netestují.

 

ROUŠKY

Od 1. července se venku nemusí nosit rouška ani respirátor.

Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

Respirátor v MŠ nadále MUSÍ NOSIT rodiče a nepedagogičtí pracovníci

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

 

NÁVRAT Z CIZINY

Informace z MŠMT

MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Osoby, musí informovat vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

POZOR:

V současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku (což je většina dětí v MŠ), ať už se vrací ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19.

středa, 30 červen 2021 08:34 | MOTÝLCI

Náš výlet do ZOO

Usmálo se na nás štěstí!!! Užili jsme si hezký den.

neděle, 27 červen 2021 15:38 | BERUŠKY

Berušky přejí všem hezké léto

Prožili jsme v Beruškách trochu zvláštní, ale přesto hezký školní rok. S kamarády jsme se viděli o něco méně, ale o to jsme si byli vzácnější. Děkujeme rodičům za úžasnou spolupráci a přejeme všem nádherné léto. Paní učitelky Lenka, Olinka a asistentka Věruška.

neděle, 27 červen 2021 15:24 | NOVINKY

Naše krásná letní školka

Přišlo léto a hodně času trávíme s dětmi venku na naší zahradě. Dokonce vysvitlo sluníčko i před školkou, díky naší kolegyni Janičce, která nám opravila a krásně vymalovala dřevěné sluníčko.

neděle, 27 červen 2021 15:13 | NOVINKY

Výstava Na plotě

Jako každý rok i letos plot MŠ vyzdobily obrázky našich dětí. Obrázky udělaly radost dětem, rodičům, ale i veřejnosti.

pátek, 25 červen 2021 12:48 | MOTÝLCI

Rozloučení s předškoláky

Hurá!!!!! Konečně naše loď zdárně doplula do přístavu

Strana 1 z 23

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt