čtvrtek, 15 duben 2021 19:53

Informace k provozu MŠ od 19.4.2021

Provoz MŠ je obnoven od pondělí 19. 4. 2021 a to pouze pro:

  1. předškoláky-MŠ Březová (kteří mají povinný poslední rok předškolního vzdělávání)

Chodit budou tyto děti buď do samostatné skupiny-MŠ Březová, nebo se přidají do skupiny  mladších dětí v MŠ Rakovnická. Rodiče budou informováni. Rozhodnutí o organizaci bude na vedení mateřské školy.

 

  1. děti zapsané k docházce do MŠ Rakovnická/Březová od dvou do pěti let rodičů vybraných profesí/IZS-děti budou v MŠ Rakovnická třída Sluníčka

-zdravotníci

-pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání

-policisté

-vojáci

-zaměstnanci hygienických stanic

-zaměstnanci sociálních služeb

-zaměstnanci úřadu práce

-zaměstnanci správy sociálního zabezpečení

-zaměstnanci finanční správy ČR

Příslušnost k  IZS musí rodiče doložit škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Testování dětí

Metodika k testování ve školách a školských zařízeních

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://testovani.edu.cz/.

jak na to ve škole | testování.edu.cz

Děti a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Každá osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor (respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS) a dodržuje všechna hygienická opatření.

Každé dítě doprovází z hygienických důvodů pouze 1 zákonný zástupce.

Děti budou testovány pravidelně 2x týdně zákonnými zástupci za asistence pověřené osoby MŠ ráno při vstupu do MŠ (neinvazivním antigenním testem). O průběhu testování bude rodič seznámen na místě pověřenou osobou. Na výsledek testování čeká rodič s dítětem cca 15-20 minut. Z tohoto důvodu se může dle počtu přicházejících dětí prodloužit doba čekání na vstup do MŠ. Počítejte s tímto pravděpodobným zdržením. Poslední testované dítě půjde na řadu v 7,45 hodin poté již nelze dítě k docházce do MŠ přijmout. Do 8,00 musí být uzavřeny denní počty dětí na třídě.

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testování se neprovádí = ochranná lhůta u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzení písemně od pediatra. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Pokud je výsledek testování negativní - dítě a 1 osoba doprovodu odvede dítě do šatny.

 

Pokud je výsledek testování pozitivní – dítě s doprovodem rovnou odchází ze školy a je mu vystaveno potvrzení o pozitivním testu.

Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit do MŠ buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Pokud je výsledek testování nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

Pokud se dítě neúčastní vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 

Roušky děti v MŠ nebudou muset nosit.

 

V případě dalších informací a dotazů nás kontaktujte na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 775 861 994

Přečtěno: 84 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt