středa, 26 květen 2021 19:10

Informace o přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 v červenci a srpnu 2021. Doporučený

Na základě ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je přerušen provoz Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 v době od 26. 7. 2021 do 20. 8. 2021 včetně a provoz Mateřské školy Děčín III, Březová 33 v době od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 včetně. 

Pro všechny děti mateřské školy Děčín III, Březová 33, které budou pokračovat v docházce v době od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021 včetně a od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021 včetně, bude zajištěno náhradní umístění v rámci naší příspěvkové organizace v Mateřské škole Rakovnická 306, Děčín III.

 

Přečtěno: 134 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt