úterý, 19 duben 2022 17:59

Informace k zápisu do MŠ 2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 pro školní rok 2022-2023

Termín on-line registrace (objednání se) k zápisu do mateřské školy bude probíhat elektronicky  v termínu od 2.5.2022/00.00 hodin do 12.5.2022/14.00 hodin. Při registraci si zvolíte čas zápisu v mateřské škole/prezenční zápis. Potvrzení objednání Vám přijde prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V e-mailu obdržíte také vygenerovanou Žádost o zápis, kterou si můžete vytisknout a doma vyplnit.

Termín prezenčního zápisu je pátek 13.5.2022 v čase 8.00 - 16.00 hodin v Mateřské škole Děčín III, Rakovnická 306. Objednaní žadatelé přes on-line registraci budou odbaveni přednostně

S sebou 13.5.2022 k zápisu vezměte:

 • žádost o přijetí /v tištěné podobě, nebo čitelně vyplněnou hůlkovým písmem s podpisy zákonných zástupců (dokument je ke stažení níže)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte
 • vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte s razítkem a podpisem pediatra (dokument je ke stažení níže)
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky a zprávu z PPP, SPC – pokud má dítě udělen odklad školní docházky na školní rok 2022/2023
 • doporučení z PPP, SPC, pediatra, případně vyjádření odborného lékaře – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole -nutno se objednat přes on-line systém, nebo po předem telefonicky domluveném termínu tel: 775 861 994
 • do datové schránky školy: rr2mcmp
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou (musí být doručeno do 11. 5. 2022) s kopií rodného listu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Pro evidenci podaných žádostí v době prezenčního zápisu získáte registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte. Pod tímto číslem budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení. Předpokládaný termín zveřejnění výsledku přijímacího řízení bude od 13. 6. 2022 po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Děčín III Rakovnická 306 a na webových stránkách školy www.msrakovnicka.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je možno k podkladům pro rozhodnutí o nepřijetí se vyjádřit, je stanoven termín po předchozí telefonické domluvě na: 9. 6. 2022 od 8:00 do 10:00 v ředitelně MŠ Děčín III Rakovnická 306.

Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve spisu dítěte v mateřské škole.

Ředitelka Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 stanovila kritéria pro přijímání dětí (dokument je ke stažení níže), podle kterých budou děti přednostně přijímány.

 

Stanovení školského obvodu  (spádová oblast) Základní školy a Mateřské školy Děčín III Březová 369/25,příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Děčín:

 dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017

 1. část města Děčín XXXIV – Chlum
 2. díly částí města Děčín I – Děčín a Děčín III – Staré Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi:

Březová od křižovatky s ulicí Litoměřická ke křižovatce s ulicí Lesní, Hradecká, Chlumská, Jezdecká, Kladenská, Kubelíkova, Lesní, Liščí, Litoměřická, Mostní, Náměstí 5. května, Oblouková, Ploučnická, Pod Chlumem, Polabí, Provaznická, Přemyslova, Příčná, Rakovnická, Roudnická, Růžová, Rytířská, Staroměstské nábřeží, Tmavá, U Kapličky, U Přívozu, U Starého mostu, U Školky, Úzká, Ve Vilách, Zelená a Žerotínova.

 

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2022.

Informace k nástupu dětí do MŠ dostanou zákonní zástupci do uvedených e-mailových schránek.

 

V případě dotazů nás kontaktujte:

e-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 775 861 994
Lenka Milatová zástupce ředitele pro MŠ

Přečtěno: 499 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt