pondělí, 18 duben 2022 19:45

Informace o přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 v červenci a srpnu 2022 Doporučený

Na základě ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládám oznámení přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 v době od 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022 včetně a přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Březová 33 v době od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 včetně.

Pro všechny děti mateřské školy Děčín III, Březová 33, které budou pokračovat v docházce v době od 1. 7. 2022 do 15. 7. 2022 včetně a od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022 včetně, bude zajištěno náhradní umístění v rámci naší příspěvkové organizace v Mateřské škole Rakovnická 306, Děčín III.

 

V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se úplata v souladu s § 6 odst. 5 citované vyhlášky poměrově sníží:

Výše úplaty za červenec 2022 činí 142 Kč.

Výše úplaty za srpen 2022 činí 104 Kč.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná spolu s úplatou za školní stravování do 25. dne příslušného kalendářního měsíce na měsíc následující.

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání se poskytuje bezúplatně i v případě udělení odkladu školní docházky.

 

                                                                                                                  Mgr. Alena Čuříková

                                                                                                                      ředitelka školy

 

Přečtěno: 117 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt