čtvrtek, 12 leden 2023 11:01

Motýlci hráli v pohádce

Vypravili jsme se do pohádky poznat ty čarovné měsíce, které kouzlí s přírodou

Stále jsme si nemohli zapamatovat, kolik měsíců tvoří rok. Paní učitelka

nám tedy vyprávěla pohádku O dvanácti měsíčkách...a hned jsme si to

díky tomu všichni zapamatovali.

Domluvili jsme se, že si tu pohádku zahrajeme a každý dostal svou roli.

Danečkovi se ta pohádka tak moc líbila, že doma namaloval k pohádce

ilustraci. Paní učitelka měla velkou radost z nás všech, protože jsme byli

šikovní herci.

Přečtěno: 63 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz