pondělí, 30 květen 2022 13:21

Motýlci a řemesla

O jakých řemeslech jsme si vyprávěli tentokrát?

Jistě to všechny maminky a tatínkové poznají, když si prohlédnou naše fotografie.

Nejdříve jsme si hráli na uklízečky. Proč? Protože jsme procvičovali hlásku "U"

a slovo uklízečka začíná také na hlásku "U". 

A v dalších dnech už z nás byli hasiči, dokonce přinesl náš kamarád pracovní oblek, takže nám šla práce pěkně od ruky.

Postavili jsme si hasičskou stanici a namalovali jsme si velký oheň (hráli jsme si s barvami).

Jiní si zase vyráběli žebřík, který potřebují nejen hasiči, ale třeba i takoví kominíci. Práce s nůžkami a lepidlem nám už pěkně jde.

Také jsme si zkusili zatloukat kladívkem do korkové podložky a byl z toho zase žebřík.

No a týden utekl jako voda.

 

Přečtěno: 179 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt